36/ Levitující vejce je Světodějovův velikonoční majstrštyk. Pravdou je, že má svůj význam a efekt pouze při pozorování z jednoho úhlu a to zejména na fotografii. Světoděj při tomto triku totiž používá dlouhou neviditelnou skleněnou fajfku, kterou svírá v ústech a na jejímž konci spočívá velikonoční kraslice. Ve světě je tento trik známý také např. pod názvem "Dědkův vejconos".
37/ I panu Světodějovi se tu a tam stane, že sotva plete nohama, ovšem v období svátků velikonočních je tomu právě naopak. Svými dolními končetinami ovládá pletení pomlázek s neobyčejnou znožností a s neméně bravurní zručností pak horní končetinou testuje pružnost upleteného produktu na pozadí lehce masochisticky zaměřené sousedky Věry Poslušné. K celému výrobnímu aktu vyhrává přenosný kabelkový radiopřijímač Tesla, což dodává Světodějovi nejen dobrou náladu, ale i sílu tzv. do prutu.
38/ V dobách zlých i dobrých nastává v období jarního tání, má-li co tát, pro pana Světoděje radostný okamžik. Rozjařen vším tím vůkol chopí se několika v lesích posbíraných lahví od piva, které si nejprve odnese domů v elegantní síťovce, aby z nich vzápětí zhotovil hudební nástroj tzv. Světodějovu lahevní flétnu. Tak jako bájný ochránce pastýřů a stád Pan z řecké mytologie pak obchází stavení po vsi, přičemž svou hrou na flétnu z lahví zahání vše zlé a tzv. "vymetá všechny pabouky". Neobstojí před ním žádný vir biologický ani počítačový, stejně tak jako lidská hloupost a zloba, trudomyslnost či splín i chandra. Leckdy má jeho hra však spíše komický efekt. Podle neověřených zpráv se prý před lety Světodějovi povedlo na jarním setkání dechových hudeb v Ouběticích vyhnat z pódia všechny Babouky...
Back to Top