36/ Levitující vejce je Světodějovův velikonoční majstrštyk. Pravdou je, že má svůj význam a efekt pouze při pozorování z jednoho úhlu a to zejména na fotografii. Světoděj při tomto triku totiž používá dlouhou neviditelnou skleněnou fajfku, kterou svírá v ústech a na jejímž konci spočívá velikonoční kraslice. Ve světě je tento trik známý také např. pod názvem "Dědkův vejconos".
37/ I panu Světodějovi se tu a tam stane, že sotva plete nohama, ovšem v období svátků velikonočních je tomu právě naopak. Svými dolními končetinami ovládá pletení pomlázek s neobyčejnou znožností a s neméně bravurní zručností pak horní končetinou testuje pružnost upleteného produktu na pozadí lehce masochisticky zaměřené sousedky Věry Poslušné. K celému výrobnímu aktu vyhrává přenosný kabelkový radiopřijímač Tesla, což dodává Světodějovi nejen dobrou náladu, ale i sílu tzv. do prutu.
38/ V dobách zlých i dobrých nastává v období jarního tání, má-li co tát, pro pana Světoděje radostný okamžik. Rozjařen vším tím vůkol chopí se několika v lesích posbíraných lahví od piva, které si nejprve odnese domů v elegantní síťovce, aby z nich vzápětí zhotovil hudební nástroj tzv. Světodějovu lahevní flétnu. Tak jako bájný ochránce pastýřů a stád Pan z řecké mytologie pak obchází stavení po vsi, přičemž svou hrou na flétnu z lahví zahání vše zlé a tzv. "vymetá všechny pabouky". Neobstojí před ním žádný vir biologický ani počítačový, stejně tak jako lidská hloupost a zloba, trudomyslnost či splín i chandra. Leckdy má jeho hra však spíše komický efekt. Podle neověřených zpráv se prý před lety Světodějovi povedlo na jarním setkání dechových hudeb v Ouběticích vyhnat z pódia všechny Babouky...
39/ To, že je pan Světoděj nakloněn různým alternativním způsobům světodějství, již dávno víme. V období většího výskytu virů různých druhů používá k ochraně sebe i celého světa dvou speciálních nástrojů. Nejstarší hokejovou hůl na světě z konce 19. století, kterou Světodějovi z Kanady přivezl přítel John Stick. (Pokud by snad někdo pochyboval o časové pravděpodobnosti tohoto údaje ve vztahu k věku pana Světoděje, nechť si laskavě připomene fotopříspěvek č.32) A zdánlivě obyčejný cedník. S těmito dvěma nástroji dokáže Světoděj nejen obnovit znovukonání mistrovství světa v ledním hokeji či přivolat déšť tzv. "ceďák", ale také uvolnit přetlak veškerého světodějního napětí zkrze sebe sama. Na jednom ze snímků si tedy povšimněte tzv. Světodějova výfuku, po jehož dokončení se uvolněn cítí nejen samotný aktér, ale i celý svět. Snad nám bude Světoděj fučet co nejdéle. Až prý se ale, dle jeho slov, jednou opravdu naštve, provede výfuk spodem... A to teprve bude uvolnění...
40/ Pocit volnosti a svobody je také pro pana Světoděje jeden z důležitých faktorů spokojeného života, což dokládají fotografie z lesních toulek pohraničím. Světoděj nám předvedl kromě výrazů spokojenosti a pocitu blaha i heroický výkon v podobě přestřihávání zbylých hraničních drátů a plotů vlastním rozkrokem. Neskutečnou sílu a odolnost jeho svěrače dokládá i fakt, že dle neoficiálních informací ten den přestřihl 8 plotů, 2 ostnaté dráty, 1 soušku Smrku ztepilého a v nedaleké horské obci u příležitosti znovuotevření místního hostince i slavností pásku.
Back to Top