36/ Levitující vejce je Světodějovův velikonoční majstrštyk. Pravdou je, že má svůj význam a efekt pouze při pozorování z jednoho úhlu a to zejména na fotografii. Světoděj při tomto triku totiž používá dlouhou neviditelnou skleněnou fajfku, kterou svírá v ústech a na jejímž konci spočívá velikonoční kraslice. Ve světě je tento trik známý také např. pod názvem "Dědkův vejconos".
37/ I panu Světodějovi se tu a tam stane, že sotva plete nohama, ovšem v období svátků velikonočních je tomu právě naopak. Svými dolními končetinami ovládá pletení pomlázek s neobyčejnou znožností a s neméně bravurní zručností pak horní končetinou testuje pružnost upleteného produktu na pozadí lehce masochisticky zaměřené sousedky Věry Poslušné. K celému výrobnímu aktu vyhrává přenosný kabelkový radiopřijímač Tesla, což dodává Světodějovi nejen dobrou náladu, ale i sílu tzv. do prutu.
Back to Top