21/ Pan Světoděj je taktéž velkým obdivovatelem motorismu a zvláště pak zemědělské techniky.
22/ Světodějův experiment spojit se se záhrobím na židovském hřbitově byl více než úspěšný. Hned napoprvé se totiž dovolal Izaku Kohnovi, avšak pouze na krátkou chvíli. V žertu totiž Světoděj hned na úvod oznámil, že se jedná o hovor na účet volaného, a tak se Kohn ihned odpojil. Další hovory už Izak nezvedl...
23/ Kromě pozorování akustického a optického jevu, který je obecně nazýván Eliášovým ohněm, se Světoděj věnuje také pokusům s ohněm Světodějovým. Na fotografii je zachycen, kterak tímto ohněm připaluje cigaretu asistentu Milanovi. Pro tento druh SOLO přípalu používá Světoděj výhradně tradiční zápalky...
24/ Spokojený výraz ve tváři Světodějově zapříčinila nová pokrývka hlavy v podobě slušivého klobouku, ale i sličné dívky, která Světoděje kryla s přirozeným citem a šarmem. Jako bonus tímto Světoděj obdržel i vizáž tzv. "máničky", s níž kdysi vábil v lesích a parcích potulné hipísačky s neobyčejnou prudkostí.
25/ Pan Světoděj díky věčné nespokojenosti s designem plakátu, který měl nalákat diváky na jeho talkshow, tuto reklamní kampaň nejen časově poněkud nezvládl. V jednání jsou totiž dodnes ještě i reklamní billboardy, které by se měly objevit na konci tohoto roku v dolním Posázaví a stejně tak i srpnový reklamní audiospot na stanici Českého rozhlasu Brno pro Zlínský kraj. Přestože se tedy propagace evidentně ne zcela zdařila, a tomu pak odpovídala i návštěvnost této akce, zaznamenal Světoděj úspěch světového významu. Talkshow totiž navštívil a se zájmem zhlédl jediný divák - producent BBC Jimmy Hunter, který ihned po vystoupení dohodl spolupráci s panem Světodějem na nově připravovaném pořadu o vaření, čínských národních tradicích a chovu stepních koz, jehož název nebyl do té doby znám a určil jej až následně samotný Světoděj. Těšit se tedy můžete už v září na TV pořad "Mr. Globactor"
Dozvuky talkshow pana Světoděje zaznamenala široká veřejnost i v médiích. Úroveň informací, které přinesla česká média, dokládá několik níže uvedených úryvků. Jeden z nejznámějších deníků (viz fotografie) se v obsáhlém článku vyjádřil o této akci např. takto: "Účast byla hojná, ale těžko říci, kolik lidí přišlo, poněvadž není jisté, zda akce opravdu proběhla za účasti nějakých diváků, ale i přesto byla veřejnost s návštěvností, organizací a průběhem celé akce spokojena." "Pan Světoděj byl se svým výkonem zřejmě spokojený i když se několikrát během talkshow vyjádřil v tom smyslu, že neví, zda by nebylo lepší uspořádat talkshow ještě jednou, ale zároveň bylo na jeho výrazu znát, že lépe už celou akci provést nelze a přestože diváků nebylo zřejmě mnoho, není jisté, zda se někdo z nich nakonec mohl cítit nespokojený." A poslední úryvek hovoří za vše: "Pan Světoděj bezesporu prokázal své kvality i tím, že kvalitní talkshow ustál, přestože seděl."
Back to Top